حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام
83 بازدید
ناشر: دفتر نشر معارف
نقش: نویسنده
شابک: 964-8523-91-6
سال نشر: 1384
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مکتب اسلام از آنجا که مکتبی جامع، جهانی جاودانه است انسان و حقوق او را ابعاد مختلف مورد توجه ویژه قرار داده است همه مکاتب و نظام های حقوق درصدد بوده و هستند تا با پایه ریزی و تدوین یک نظام حقوقی عادلانه و کارآمد بر ساماندهی مطلوب زندگی مدین و سیاسی مردم بپردازند. این کاب درصدد است تا با مقدمه بالا دانشجویان را با مبانی نظام حقوق اسلام و سپس با حقوق اجتماعی و سیاسی انسان در اسلام آشنا سازد.