قانون اساسی و مبانی حاکمیت دینی در قانون گذارى
53 بازدید
محل نشر: تابستان 1382 / فصلنامه حکومت اسلامى، شماره 28
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی