بازخوانی امامت، حکومت و توزیع قدرت در قانون اساسى
45 بازدید
محل نشر: زمستان 1380 / فصلنامه حكومت اسلامى/ شماره 22
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی