نقد و نظر: بازخوانی امامت، حکومت و توزیع قدرت در قانون اساسی
56 بازدید
محل نشر: حکومت اسلامی شماره 22
نقش: نویسنده
سال نشر: 1380/10/1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی